İdiopatik skoliozların bir çox klassifikasiyası mövcuddur. Bunlar içərisində Lenke və Kinq klassifikasiyarı daha çox istifadə edilir. Bu klassifikasiyalarda skoliozlar nayihə, tip, yaş və başqa xüsusiyətlərinə görə növlərə bölünür.

 • “S-vari” İdiopatik skolioz – gecikmiş mərləhə Cobb angle Th 87, Th-L 88 dərəcə

 • Lumbal “C-vari” skolioz Cobb angle 120 dərəcə

 • Torokolumbal “C-vari” skolioz Cobb angle 93 dərəcə

 • 100 dərəcədən artıq skoliozların cərrahiyəsi Ekstrim skolioz cərrahiyəsi adlanır. Cobb angle 115 dərəcə

 • 2 mərhələli əməliyyatlar
 •  

     

  © 2011 Skolioz.az
  Saytın hazırlanması - VHPRODUCTİON