Zeynalov Yusif Lətif oğlu

 

   

 

Hal-hazırda dünya vertebral cərrahiyyə praktikasında skoliotik deformasiyaları aradan qaldırma məqsədilə tətbiq olunan transpedikulyar fiksə dorzal metalosintez metodikaları arasında ən müasir, uğurlu və geniş istifadə edilən üsuldur.  

 

 
Erkən və müasir üsullarla aparılan cərrahi əməliyyatlar yalnız bir mərhələdə, 99% sağlıq və kosmetik nöqteyi-nəzərdən uğurluluqla, çox hərəkət seqmenti itirmədən, tez bir zamanda gündəlik həyata dönmək
üstünlüyü verir.


 
Gecikmiş xəstələrdə, irəliləmiş əyriliklər təkcə çox böyük kosmetik defektlərlə yekunlaşmır, eyni zamanda çox ciddi həyati problemlər, xüsusilə ürək-ağciyər çatışmazlığı törədə bilir.


Son araşdırmalar göstərir ki, skoliotik əyrilik bucağı 100 dərəcəni keçən xəstələr müxtəlif ağırlaşmalardan erkən yaşlarda (30 yaşlarında) ölüm təhlükəsi ilə üz-üzə qalır.


Skoliozun erkən diaqnostikası böyük əhəmiyyət kəsb edir. Bu zaman daha erkən mərhələdə xəstəliyin inkişafının qarşısını almaq mümkün olur.


 
Erkən cərrahi əməliyyatların gecikmiş əməliyyatlara nisbətən bir çox üstünlukləri var.  
© 2011 Skolioz.az
Saytın hazırlanması - VHPRODUCTİON